divendres, 22 de gener de 2021

Concurs gramatical, amb flipbooks i la paret de la gramàtica

L’as gramatical! 

Els grups de 2ESOB i 2ESOC/D aprenen gramàtica a través de flipbooks, quadernets fets pels nois i noies aprenents per practicar cada categoria gramatical. Hem començat amb els determinants i n’anirem fent fins a final de curs, moment en què les haurem treballat totes. 


Seguint la filosofia del treball competencial i per potenciar l’autonomia, sota l’atent guiatge de la docent, ells i elles, fent ús d’eines digitals, cerquen informació sobre la categoria gramatical que es vol dominar i, acte seguit, completen cadascun dels apartats que hem convingut per la categoria gramatical que treballem. En la cerca són diligents i pulcres, i també cuiden la presentació i el format del flipbook amb una autoexigència admirable.

Paral·lelament, hem creat a la classe una paret de la gramàtica en què ells i elles individualment o per grups intenten elaborar oracions, amb un sol verb, el més llargues possible. Per què? Perquè cada categoria gramatical té una puntuació, com més paraules tingui l’oració, una oració coherent i cohesionada, més alt pugen al rànquing de la classe; però no només cal escriure l’oració, també cal saber apuntar quina és la categoria gramatical de cada paraula.


I quin és el premi d’aquest concurs gramatical? Aquells o aquelles que hagin construït l’oració més ben puntuada a final de trimestre, veuran incrememtada la nota final amb 0,5 punts extra.