dijous, 10 de desembre de 2020

DRETS LINGÜÍSTICS, DRETS HUMANS

Un Kahoot per celebrar la riquesa lingüística 

Cada 10 de desembre des de l'any 1948 es commemora el Dia dels Drets Humans. Enguany el nostre seminari ha preparat una activitat per visibilitzar la importància dels drets lingüístics que formen part de la Declaració Universal dels Drets Humans.


«En l’idioma resideix la principal arma de resistència d’aquelles cultures que durant
segles han sofert la imposició de valors culturals que els són aliens, com és el cas
dels pobles indígenes d’Amèrica Llatina, perquè el fet d’utilitzar-lo per transmetre el seu pensament i coneixements significa que el contingut de la seva cultura es
mantingui malgrat els intents per destruir-la. Essent una característica dels pobles
indígenes la tradició oral, l’idioma ocupa un lloc privilegiat dins de la seva cultura perquè a través d’ell ha estat possible la conservació de la nostra memòria històrica, que transmetem de generació en generació. També ho és perquè la tradició oral és un aspecte fonamental en el procés de tota la nostra formació i educació.»

Rigoberta Menchú (1958) Premi Nobel de la Pau
«La lingüista Suzanne Romaine deia que el remei del teu càncer podria estar amagat en una d’aquestes llengües que menysprees. Les llengües contenen coneixements. Coneixements que podem necessitar qualsevol de nosaltres ves a saber quan. Si suprimim aquest coneixement, ja no el recuperarem mai més.»

Carme Junyent (1955) Lingüista

Declaració Universal dels drets lingüístics, juny de 1996
Article 7
1. Totes les llengües són l’expressió d’una identitat col·lectiva i d’una manera distinta de percebre i de descriure la realitat, per tant han de poder gaudir de les condicions necessàries per al seu desenvolupament en totes les funcions.

2. Cada llengua és una realitat constituïda col·lectivament i és en el si d’una comunitat que esdevé disponible per a l’ús individual, com a instrument de cohesió, identificació, comunicació i expressivitat creadora.